logo66
Biuro Projektowe JAKBUD

Jakbud jest firmą budowlaną działającą od 1991 roku - znaną już nie tylko w Piotrkowie Trybunalskim i najbliższej okolicy. Zlecenia otrzymujemy także z zagranicy i - co najważniejsze - bez nadmiernego angażowania Zleceniodawcy potrafimy je sprawnie i solidnie realizować. Nasi Klienci cenią prawość i kompetencje, zadowoleni wielokrotnie korzystają z naszych propozycji i z czystym sumieniem polecają nasze usługi. Nic więc dziwnego, że firma rozwija się dynamicznie,  - oprócz naszej rodziny - dajemy zatrudnienie innym osobom i instytucjom.
Jakbud oferuje:
- indywidualne projekty wielobranżowe budynków mieszkaniowych, gospodarczych, użyteczności publicznej, rolniczych, boisk sportowych, placów zabaw.
- sprzedaż i adaptacja projektów gotowych,
- nadzory budowlane,
- kierowanie budową,
- przeglądy okresowe budynków
- projekty indywidualne
- sprzedaż i aaptacja projektów gotowych,
- projekty zagospodarowania działki,
- projekty zjazdów,
- inwentaryzacja budowlana,
- rzeczoznawstwo budowlane,
- kosztorysowanie,
- koncepcje i wizualizacje architektoniczne,
- ocena stanu technicznego,
- ekspertyzy techniczne,
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
- świadectwa energetyczne.
- ekspertyzy i opinie techniczne.
- projekty instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych,
- projekty instalacji C.O.,
- projekty instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
- projekty instalacji elektrycznych,
- projekty sieci i przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych i energetycznych.
Firma Jakbud oferuje fachową pomoc i doradztwo od chwili podjęcia zamierzenia o inwestycji do momentu jej zakończenia:
W imieniu Inwestora na mocy odpowiedniego porozumienia załatwiamy wszelkie sprawy urzędowe niezbędne do rozpoczęcia prac projektowych i uzyskania pozwolenia na budowę.
   - decyzję o warunkach zabudowy,
   - wypisy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
   - decyzje zezwalające na lokalizację zjazdu publicznego i indywidualnego,
   - warunki techniczne podłączenia do sieci infrastruktury technicznej,
   - mapę sytuacyjno - wysokościową do celów projektowych,

Jakbud jest firmą projektową działającą od 1991 roku - znaną już nie tylko w Piotrkowie Trybunalskim i najbliższej okolicy. Zlecenia otrzymujemy także z zagranicy i - co najważniejsze - bez nadmiernego angażowania Zleceniodawcy potrafimy je sprawnie i solidnie realizować. Nasi Klienci cenią prawość i kompetencje, zadowoleni wielokrotnie korzystają z naszych propozycji i z czystym sumieniem polecają nasze usługi. Nic więc dziwnego, że firma rozwija się dynamicznie,  - oprócz naszej rodziny - dajemy zatrudnienie innym osobom i instytucjom.

 

Jakbud oferuje:

- indywidualne projekty wielobranżowe budynków mieszkaniowych, gospodarczych, użyteczności publicznej, rolniczych, boisk sportowych, placów zabaw.

- sprzedaż i adaptacja projektów gotowych,

- nadzory budowlane,

- kierowanie budową,

- przeglądy okresowe budynków

- projekty indywidualne

- sprzedaż i aaptacja projektów gotowych,

- projekty zagospodarowania działki,

- projekty zjazdów,

- inwentaryzacja budowlana,

- rzeczoznawstwo budowlane,

- kosztorysowanie,

- koncepcje i wizualizacje architektoniczne,

- ocena stanu technicznego,

- ekspertyzy techniczne,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

- świadectwa energetyczne.

- ekspertyzy i opinie techniczne.

- projekty instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych,

- projekty instalacji C.O.,

- projekty instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

- projekty instalacji elektrycznych,

- projekty sieci i przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych i energetycznych.

 

 

Firma Jakbud oferuje fachową pomoc i doradztwo od chwili podjęcia zamierzenia o inwestycji do momentu jej zakończenia:

W imieniu Inwestora na mocy odpowiedniego porozumienia załatwiamy wszelkie sprawy urzędowe niezbędne do rozpoczęcia prac projektowych i uzyskania pozwolenia na budowę.

   - decyzję o warunkach zabudowy,

   - wypisy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

   - decyzje zezwalające na lokalizację zjazdu publicznego i indywidualnego,

   - warunki techniczne podłączenia do sieci infrastruktury technicznej,

   - mapę sytuacyjno - wysokościową do celów projektowych,

 

 

Zapraszamy!

Migdałowa 5

97-300 Piotrków Trybunalski

 

Godziny otwarcia:

pn pt - 8-16, do 19 po uzgodnieniu telefonicznym

sob. - po uzgodnieniu telefonicznym

693 800 664, 603 61 11 26

SZYBKI KONTAKT

  • Adres: Migdałowa 5, Piotrków Trybunalski
  • Telefon: 693 800 664, 603 61 11 26
  • Email: jakbud@2com.pl
  • Strona www: www.jakbud-piotrkow.pl

MAPA DOJAZDU