1d5048adbc9eb4177749256bb1733c81.jpg
BORTBUD Michał Bortkiewicz

Jestem absolwentem Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej. Posiadam 10-letnie doświadczenie w obszarze budownictwa. W tym czasie nabyłem praktyczną znajomość zagadnień związanych z realizacją inwestycji budowlanych – od poznania tzw. sztuki budowlanej poprzez Prawo Budowlane z szeregiem towarzyszących mu przepisów, przetargi budowlane, kosztorysowanie, specyfikacje techniczne, kończąc na zagadnieniach BHP włącznie. 
Wieloletnie doświadczenie oraz udział w realizacji szeregu zróżnicowanych inwestycji, a także ciągłe poszerzanie swojej wiedzy (uczestnictwo w szeregu szkoleń, konferencji, narad koordynacyjnych, kursach itp.) niech będą gwarantem solidności oraz profesjonalizmu świadczonych przeze mnie usług.
Oferta BORTBUD:
DORADZTWO TECHNICZNE, POMOC W PRZYGOTOWANIU INWESTYCJI
- wsparcie merytoryczne w postępowaniu poprzedzającym rozpoczęcie obiektów budowlanych;
- weryfikacja dokumentacji projektowej;
- weryfikacja i pomoc w tworzeniu Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;
- doradztwo w zakresie zastosowania odpowiednich materiałów budowlanych oraz rozwiązań technicznych;
- sporządzenie planu BiOZ;
- pomoc w doborze wykonawców robót budowlanych oraz opiniowanie lub przygotowanie umów na roboty budowlane;
- sporządzanie kosztorysów: inwestorskich, ofertowych budowlanych;
- sporządzanie harmonogramów i planów realizacji robót;
NADZORY BUDOWLANE
- dbamy nad prawidłowym przebiegiem procesów budowlanych. Od pomysłu poprzez realizację , aż do momentu wieńczącego budowę towarzyszy wiele trudnośći, przepisy, ustawy, procedury które należy znać. Firma BORTBUD jest po to, by pomóc Pańctwu w bezproplemowym przejściu tego procesu.
OPINIE TECHNICZNE. Ocena stanu technicznego budynku lub jego elementów może być sporządzona w formie:
- opinii technicznej,
- opinii przedsądowej,
- opinii sądowej,
- ekspertyzy technicznej,
ODBIORY TECHNICZNE. Odbiory techniczne w zakresie konstrukcyjno-budowlanym:
- budynków: częściowe i końcowe;
- elementów budynków i konstrukcji;
- robót ulegających zakryciu i zanikających;
- robót budowlanych i wykończeniowych;
- mieszkań;
- budynków: częściowe, końcowe
- zgodności z dokumentacją,
- zgodności z przepisami oraz warunkami technicznymi,
- ścian, sufitów: konstrukcji oraz tynków i zabudów,
- posadzek,
- stolarki okiennej i drzwiowej, parapetów,
- balkonów,
- zabezpieczeń p.poż. oraz BHP,
- wentylacji,
- elementów wykończeniowych: glazura, panele, powłoki malarskie itp.
Każdy odbiór kończy się spisaniem protokołu.
KOSZTORYSY BUDOWLANE
- Kosztorysy ofertowe
- Kosztorysy inwestorskie
- Kosztorysy inwestora
- Kosztorysy zamienne
- Kosztorysy na roboty dodatkowe
- Kosztorysy powykonawcze
- Planowane koszty prac projektowych oraz robót powykonawczych
- Przedmiary oraz obmiary robót budowlanych
INWENTARYZACJE BUDOWLANE
- opis techniczny z uwzględnieniem lokalizacji, rodzaju i charakteru budynku, liczby kondygnacji, jego wysokości i powierzchni,
- opis materiałów budowlanych, z jakich wykonane zostały poszczególne elementy budynku,
- zwymiarowane rzuty części objętych opracowaniem,
- zwymiarowane i naniesione na rzuty (jeśli są konieczne) – elementy więźby, przewody kominowe i wentylacyjne, instalacje, sposoby odwodnienia i zagospodarowania terenu,
- przekroje (jeśli są konieczne) z zaznaczonymi wysokościami charakterystycznych punktów (rzędnych posadzek, podestów klatek schodowych, tarasów, dachu i kominów, gzymsów, studzienek, murków i poziomu terenu),
- rysunki budowlane elewacji z naniesionymi wszystkimi jej elementami,
- dokumentację fotograficzną z naniesionymi na zdjęciach informacjami czego dotyczą i gdzie były wykonane.
PRZEGLĄDY OKRESOWE BUDYNKÓW
- okresowej, co najmniej raz w roku
- okresowej, co najmniej raz na 5 lat
PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDRWIA NA BUDOWIE (BIOZ)
SZKOLENIA BHP
- szkolenia wstępne
- szkolenia okresowe
- ocena ryzyka zawodowego
Zapraszam do kontaktu:
BORTBUD Michał Bortkiewicz
ul: Puszczyńskiego 45
97-300 Piotrków Tryb.
biuro@bortbud.pl
Tel: 606 871 465

 

Firma BORTBUD Michał Bortkiewicz zajmuje się: nadzorem budowlanym - zapewniając pełnienie funkcji kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego, opiniami i ekspertyzami technicznymi z zakresu budownictwa w tym szacowaniem kosztów usunięcia wad i zaistniałych szkód, kosztorysami budowlanymi, ocenami i odbiorami technicznymi zarówno poszczególnych robót oraz całości inwestycji (również odbiory domów i mieszkań przed zakupem) w końcu tak pomijanym doradztwem technicznym podczas przygotowania oraz realizacji inwestycji, wsparciem w zakresie BHP: szkolenia wstępne, okresowe, ocena ryzyka zawodowego, kompleksowa obsługa BHP firm.

Wieloletnie doświadczenie oraz udział w realizacji szeregu zróżnicowanych inwestycji oraz ciągłe poszerzanie swojej wiedzy niech będą gwarantem solidności oraz profesjonalizmu świadczonych przez firmę usług.

Oferta firmy BORTBUD:

 DORADZTWO TECHNICZNE, POMOC W REALIZACJI INWESTYCJI

 - wsparcie merytoryczne przed rozpoczęciem inwestycji,

 - weryfikacja dokumentacji projektowej;

 - doradztwo w zakresie zastosowania odpowiednich materiałów budowlanych oraz rozwiązań technicznych;

- sporządzenie planu BiOZ;

 - pomoc w doborze wykonawców robót budowlanych oraz opiniowanie lub przygotowanie umów na roboty budowlane;

 - sporządzanie kosztorysów: inwestorskich, ofertowych budowlanych;

 - sporządzanie harmonogramów i planów realizacji robót;

 NADZORY BUDOWLANE

Dbamy o prawidłowy przebieg procesów budowlanych. Od momentu rozpoczęcia budowy (a nawet chwilę wcześniej - weryfikacja projektów, doradztwo, wybór wykonawców itp.) poprzez realizację , aż do momentu wieńczącego budowę. Na każdym z etapów towarzyszy wiele trudności, przepisy branżowe, ustawy, procedury które należy znać. Firma BORTBUD jest po to, by pomóc Państwu w bezproplemowym przejściu tego procesu. Oferując nadzory w postaci:

 - kierwonika budowy,

 - inspektora nadzoru inwestorskiego,

 - inżyniera budowy/ kontraktu,

 - inwestora zastępczego,

  OPINIE i OCENY TECHNICZNE

 Ocena stanu technicznego budynku lub jego elementów może być sporządzona w formie:

- opinii technicznej,

- opinii przedsądowej,

- opinii sądowej,

- ekspertyzy technicznej,

 ODBIORY TECHNICZNE

 Odbiory techniczne w zakresie konstrukcyjno-budowlanym:

 - budynków: częściowe i końcowe;

 - elementów budynków i konstrukcji;

 - robót ulegających zakryciu i zanikających;

 - robót budowlanych i wykończeniowych;

 - mieszkań;

 - budynków: częściowe, końcowe

 - zgodności z dokumentacją,

 - zgodności z przepisami oraz warunkami technicznymi,

 - ścian, sufitów: konstrukcji oraz tynków i zabudów,

 - posadzek,

 - stolarki okiennej i drzwiowej, parapetów,

 - balkonów,

 - elementów wykończeniowych: glazura, panele, powłoki malarskie itp.

 Każdy odbiór kończy się spisaniem protokołu.

 KOSZTORYSY BUDOWLANE

 - kosztorysy ofertowe,

 - kosztorysy inwestorskie,

 - kosztorysy zamienne,

 - kosztorysy powykonawcze,

 - przedmiary oraz obmiary robót budowlanych,

 KONTROLE OKRESOWE BUDYNKÓW w zakresie branży budowlanej

 - co najmniej raz w roku,

 - dwa razy w roku,

 - raz na 5 lat,

 PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDRWIA NA BUDOWIE

 SZKOLENIA BHP

 - szkolenia wstępne

 - szkolenia okresowe

 - ocena ryzyka zawodowego

 

Zapraszam do współpracy:

BORTBUD Michał Bortkiewicz

ul: Puszczyńskiego 45

97-300 Piotrków Tryb.

www.bortbud.pl

biuro@bortbud.pl

 

Tel: 606 871 465

SZYBKI KONTAKT

  • Adres: Puszczyńskiego 45, Piotrków Trybunalski
  • Telefon: 606 871 465
  • Email: biuro@bortbud.pl
  • Strona www: http://bortbud.pl

MAPA DOJAZDU