1d5048adbc9eb4177749256bb1733c81.jpg
BORTBUD Michał Bortkiewicz
Nasze Produkty
Cena: Indywidualna PLN Cena: Indywidualna PLN
89ee862276bb15a07a5a653fe0ab0425.jpg
Zakres obowiązków zgodny z Prawem Budowlanym oraz dodatkowo do uzgodnienia: - wsparcie merytoryczne w postępowaniu poprzedzającym rozpoczęcie robót budowlanych, - sporządzanie planu BiOZ, - pomoc w doborze wykonawców robót ...
Cena: Do uzgodnienia PLN Cena: Do uzgodnienia PLN
165d211680b06eeb9d032172a89d91b6.jpg
Sporządzanie kosztorysów budowlanych w programie Norma Pro na podstawie aktualnych cenników Sekocenbud. Oferowane kosztorysy: - inwestorskie, - ofertowe, - zamienne, - powykonawcze, - przedmiary oraz obmiary robót budowlanych, ...
Cena: Indywidualna PLN Cena: Indywidualna PLN
e6524d4be13ab64ea81162d6bd2b5e83.jpg
Opinie i oceny techniczne wykonywane na potrzeby ocenienia stanu technicznego obiektów budowlanych lub jego elemetnów - głównie opracowywane na podstawie oględzin oraz dostępnej dokumentacji. Szacowanie (tworzenie kosztorysów)...
Cena: Indywidualna PLN Cena: Indywidualna PLN
a8c1f2a97cb3dbb3a1c4bc2ea2d91532.jpg
Wykonywanie obowiązkowych kontroli okresowych obiektów budowlanych w zakresie branży budowlanej. Zgodnie z art. 62 Ustawy Prawo Budowlane na każdym właścicielu lib zarządcy obiektu budowlanego ciąży obowiązek poddawania obiektów obowiązkowy...
Cena: Do uzgodnienia PLN Cena: Do uzgodnienia PLN
a77f065c8fcc631b9682b48ceabb64e5.jpg
Sporządzanie planów BiOZ zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 21a ust. 1 Ustawy Prawo Budowalne....
Cena: Indywidualna PLN Cena: Indywidualna PLN
59d5bb731dcb615cd6b10b13447cde56.jpg
Wykonywanie odbiorów technicznych w zakresie konstrukcyjno - budowlanym - robót budowlanych, budynków ich elementów, częściowe oraz końcowe. Najczęściej wykonywane odbiory: - robót ulegających zakryciu (obowiązkowe wg...

SZYBKI KONTAKT

  • Adres: Puszczyńskiego 45, Piotrków Trybunalski
  • Telefon: 606 871 465
  • Email: biuro@bortbud.pl
  • Strona www: http://bortbud.pl

MAPA DOJAZDU