logo79
Wierzbowski Andrzej. Usługi projektowo - budowlane

 

Pracownia Projektowa Wierzbowski oferuje Państwu kompleksowe opracowania dokumentacji projektowej architektoniczno-budowlanej oraz konstrukcyjnej. Naszą pracę cechuje wysoka jakość, terminowość, doświadczenie i dbałość o bezpośredni kontakt z Klientem. Techniczna wiedza teoretyczna w połączeniu z bogatym doświadczeniem praktycznym pozwala nam tworzyć dla Państwa projekty nowoczesne, energooszczędne oraz funkcjonalne, z wykorzystaniem praktycznych i trwałych materiałów. Każdy projekt jest wykonany zgodnie z najnowszymi normami wynikającymi z prawa budowlanego. 
Projekty prezentujemy w postaci trójwymiarowego modelu komputerowego, na którym możecie Państwo bardzo dokładnie zobaczyć jak będzie wyglądał budynek. Po ostatecznym zaakceptowaniu koncepcji przez Inwestora przystępujemy do opracowania projektu architektoniczno-budowlanego. 
Zamawiając projekt indywidualny otrzymują Państwo komplet 4 egz. dokumentacji technicznej, w skład której wchodzi: architektura, konstrukcja, opis techniczny, projekt zagospodarowania terenu wraz z opisem.
Część architektoniczna:
Rzuty kondygnacji - przedstawiają rozmieszczenie poszczególnych pomieszczeń i ich wymiary, powierzchnie, rozmieszczenie ścian (nośnych, działowych) na każdym poziomie budynku. Pokazują również rozmieszczenie otworów drzwiowych, okiennych, urządzeń kuchennych i sanitarnych, itp.
Rzut dachu - przedstawia jego kształt, wymiary, kąt nachylenia połaci, rozmieszczenie okien połaciowych, lukarn, świetlików i rur spustowych, rozmieszczenie kominów i informuje o sposobie odwodnienia: rozmieszczeniu i rozmiarach rynien.
Przekroje pionowe – przedstawiają wszystkie charakterystyczne elementy konstrukcji budynku, jakie ukazałyby się po jego przecięciu wzdłuż lub w poprzek od dachu do fundamentów, czyli warstwy podłogi, stropów, dachu, itd.
Elewacje - pokazują dokładny wygląd frontu, tyłu, boków budynku.
Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej okiennej - wykaz i wymiary okien i drzwi wykorzystanych w projekcie.
Część konstrukcyjna:
Rzut fundamentów - pokazuje dokładne rozmieszczenie fundamentów, wymiary ław fundamentowych, głębokość ich posadowienia oraz materiał, z którego są wykonane.
Rzut stropów i nadproży - to rysunek przedstawiający układ stropów, rozmieszczenie i rozstaw belek stropowych, wymiary nadproży i podciągów.
Rzut więźby dachowej - przedstawia układ elementów konstrukcyjnych dachu i ich przekroje.
Część opisowa:
Wspólnym elementem części architektonicznej i konstrukcyjnej jest opis techniczny, który informuje o rozwiązaniach funkcjonalnych obiektu z zestawieniem jego powierzchni (użytkowej, zabudowy) i kubatury, także o proponowanych rozwiązaniach konstrukcyjnych, materiałowych i wykończeniowych budynku.
Do projektu dołączone są kserokopie uprawnień i zaświadczeń o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
Do projektu architektoniczno-budowlanego można dokupić dodatkowo:
Projekt wykonawczy:
- rysunki wykonawcze elementów żelbetowych,
- zestawienie stali zbrojeniowej,
- rysunki wykonawcze elementów stalowych,
- zestawienia stali konstrukcyjnej,
- zestawienie elementów konstrukcyjnych więźby dachowej.
Kosztorys podstawowy - dotyczy zakresu robót budowlanych do stanu surowego zamkniętego. Kosztorys nie obejmuje kosztów instalacji wewnętrznych.
Kosztorys rozszerzony- dotyczy zakresu robót budowlanych do stanu pod klucz. Kosztorys nie obejmuje kosztów instalacji wewnętrznych.
Dokumentację projektową w formie elektronicznej (w plikach PDF)
Pracownia Projektowa Wierzbowski Oferuje:
- Projektowanie obiektów handlowych i użyteczności publicznej
- Projektowanie budynków mieszkalnych wielorodzinnych
- Projektowanie budynków mieszkalnych jednorodzinnych
- Projektowanie budynków magazynowych
- nadzory budowlane,
- kierowanie budową,
- przeglądy okresowe budynków
- projekty indywidualne
- sprzedaż i aaptacja projektów gotowych,
- projekty zagospodarowania działki,
- inwentaryzacja budowlana,
- rzeczoznawstwo budowlane,
- kosztorysowanie,
- koncepcje i wizualizacje architektoniczne,
- ocena stanu technicznego,
- ekspertyzy techniczne,
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
- świadectwa energetyczne.
- ekspertyzy i opinie techniczne.
- projekty instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych,
- projekty instalacji C.O.,
- projekty instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
- projekty instalacji elektrycznych,
Pracownia Projektowa Wierzbowski proponuje Państwu kompleksowy nadzór budowlany i inwestorski podczas realizacji projektu. Obszar naszych działań obejmuje Piotrków Trybunalski i okolicę. Nasze uprawnienia umożliwiają sprawowanie funkcji inspektora nadzoru budowlanego, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz kierownika budowy dla obiektów budownictwa mieszkaniowego, obiektów przemysłowych, handlowych, a także infrastruktury drogowej. Nasza wiedza oraz doświadczenie zagwarantują Państwu bezpieczeństwo oraz pewność, że zlecenie zostało zrealizowane w sposób zgodny z projektem oraz obowiązującymi normami i standardami. W ofercie naszej firmy znajdą Państwo takie usługi jak weryfikacja i ocena kosztorysów budowlanych, sporządzanie dzienników obiektów budowlanych itp. Oferujemy również pomoc w uzyskaniu zezwoleń i decyzji administracyjnych do rozpoczęcia prac budowlanych.
Zapraszamy do kontaktu:
Pracownia Projektowa Wierzbowski Andrzej
97-300 Piotrków Trybunalski
ul. Szkolna 56
tel: 604 603 303, 694 414 044

 

Pracownia Projektowa Wierzbowski oferuje kompleksowe opracowania dokumentacji projektowej architektoniczno-budowlanej oraz konstrukcyjnej. Naszą pracę cechuje wysoka jakość, terminowość, doświadczenie i dbałość o bezpośredni kontakt z Klientem. Techniczna wiedza teoretyczna w połączeniu z bogatym doświadczeniem praktycznym pozwala nam tworzyć dla Państwa projekty nowoczesne, energooszczędne oraz funkcjonalne, z wykorzystaniem praktycznych i trwałych materiałów. Każdy projekt jest wykonany zgodnie z najnowszymi normami wynikającymi z prawa budowlanego. 

Projekty prezentujemy w postaci trójwymiarowego modelu komputerowego, na którym możecie Państwo bardzo dokładnie zobaczyć jak będzie wyglądał budynek. Po ostatecznym zaakceptowaniu koncepcji przez Inwestora przystępujemy do opracowania projektu architektoniczno-budowlanego. 

Zamawiając projekt indywidualny otrzymują Państwo komplet 4 egz. dokumentacji technicznej, w skład której wchodzi: architektura, konstrukcja, opis techniczny, projekt zagospodarowania terenu wraz z opisem.

 

 

Część architektoniczna:

Rzuty kondygnacji - przedstawiają rozmieszczenie poszczególnych pomieszczeń i ich wymiary, powierzchnie, rozmieszczenie ścian (nośnych, działowych) na każdym poziomie budynku. Pokazują również rozmieszczenie otworów drzwiowych, okiennych, urządzeń kuchennych i sanitarnych, itp.

 

Rzut dachu - przedstawia jego kształt, wymiary, kąt nachylenia połaci, rozmieszczenie okien połaciowych, lukarn, świetlików i rur spustowych, rozmieszczenie kominów i informuje o sposobie odwodnienia: rozmieszczeniu i rozmiarach rynien.

 

Przekroje pionowe – przedstawiają wszystkie charakterystyczne elementy konstrukcji budynku, jakie ukazałyby się po jego przecięciu wzdłuż lub w poprzek od dachu do fundamentów, czyli warstwy podłogi, stropów, dachu, itd.

 

Elewacje - pokazują dokładny wygląd frontu, tyłu, boków budynku.

 

Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej okiennej - wykaz i wymiary okien i drzwi wykorzystanych w projekcie.

 

 

Część konstrukcyjna:

Rzut fundamentów - pokazuje dokładne rozmieszczenie fundamentów, wymiary ław fundamentowych, głębokość ich posadowienia oraz materiał, z którego są wykonane.

 

Rzut stropów i nadproży - to rysunek przedstawiający układ stropów, rozmieszczenie i rozstaw belek stropowych, wymiary nadproży i podciągów.

 

Rzut więźby dachowej - przedstawia układ elementów konstrukcyjnych dachu i ich przekroje.

 

 

Część opisowa:

Wspólnym elementem części architektonicznej i konstrukcyjnej jest opis techniczny, który informuje o rozwiązaniach funkcjonalnych obiektu z zestawieniem jego powierzchni (użytkowej, zabudowy) i kubatury, także o proponowanych rozwiązaniach konstrukcyjnych, materiałowych i wykończeniowych budynku.

Do projektu dołączone są kserokopie uprawnień i zaświadczeń o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

 

Do projektu architektoniczno-budowlanego można dokupić dodatkowo:

Projekt wykonawczy:

- rysunki wykonawcze elementów żelbetowych,

- zestawienie stali zbrojeniowej,

- rysunki wykonawcze elementów stalowych,

- zestawienia stali konstrukcyjnej,

- zestawienie elementów konstrukcyjnych więźby dachowej.

 

Kosztorys podstawowy - dotyczy zakresu robót budowlanych do stanu surowego zamkniętego. Kosztorys nie obejmuje kosztów instalacji wewnętrznych.

 

Kosztorys rozszerzony - dotyczy zakresu robót budowlanych do stanu pod klucz. Kosztorys nie obejmuje kosztów instalacji wewnętrznych.

 

Dokumentację projektową w formie elektronicznej (w plikach PDF)

 

 

Pracownia Projektowa Wierzbowski Oferuje:

- projektowanie obiektów handlowych i użyteczności publicznej

- projektowanie budynków mieszkalnych wielorodzinnych

- projektowanie budynków mieszkalnych jednorodzinnych

- projektowanie budynków magazynowych

- nadzory budowlane,

- kierowanie budową,

- przeglądy okresowe budynków

- projekty indywidualne

- sprzedaż i aaptacja projektów gotowych,

- projekty zagospodarowania działki,

- inwentaryzacja budowlana,

- rzeczoznawstwo budowlane,

- kosztorysowanie,

- koncepcje i wizualizacje architektoniczne,

- ocena stanu technicznego,

- ekspertyzy techniczne,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

- świadectwa energetyczne.

- ekspertyzy i opinie techniczne.

- projekty instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych,

- projekty instalacji C.O.,

- projekty instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

- projekty instalacji elektrycznych,

 

 

Pracownia Projektowa Wierzbowski proponuje Państwu kompleksowy nadzór budowlany i inwestorski podczas realizacji projektu oraz sprawowanie funkcji inwestora zastępczego. Obszar naszych działań obejmuje Piotrków Trybunalski i okolicę. Nasze uprawnienia umożliwiają sprawowanie funkcji inspektora nadzoru budowlanego, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz kierownika budowy dla obiektów budownictwa mieszkaniowego, obiektów przemysłowych, handlowych, a także infrastruktury drogowej. Nasza wiedza oraz doświadczenie zagwarantują Państwu bezpieczeństwo oraz pewność, że zlecenie zostało zrealizowane w sposób zgodny z projektem oraz obowiązującymi normami i standardami. W ofercie naszej firmy znajdą Państwo takie usługi jak weryfikacja i ocena kosztorysów budowlanych, sporządzanie dzienników obiektów budowlanych itp. Oferujemy również pomoc w uzyskaniu zezwoleń i decyzji administracyjnych do rozpoczęcia prac budowlanych.

 

 

Zapraszamy do kontaktu:

 

Pracownia Projektowa Wierzbowski

97-300 Piotrków Trybunalski

ul. Szkolna 56

 

tel: 604 603 303, 694 414 044

SZYBKI KONTAKT

  • Adres: Szkolna 56, Piotrków Trybunalski
  • Telefon: 604 603 303, 694 414 044
  • Email: biuro@awierzbowski.pl
  • Strona www: www.awierzbowski.pl/

MAPA DOJAZDU