darmowa
WIED - Zespół Szkół Zaocznych

Zaoczna Szkoła Policealna WIED

Bardzo bogata oferta kierunków policealnych!!!

Szkoły policealne WIED to propozycja dla absolwentów szkół średnich (liceów, techników), którzy chcą zdobyć wykształcenie średnie zawodowe. Nauka w szkole policealnej trwa w zależności od kierunku 2 lata, 1,5 roku lub 1 rok. Kształcimy na kilku kierunkach - każdy z nich wprowadziliśmy jako odpowiedź na zapotrzebowanie lokalnego lub globalnego rynku pracy.

Nauka w szkołach policealnych WIED to przede wszystkim zdobywanie wiedzy i umiejętności zawodowych, które faktycznie wykorzystuje się w przyszłej pracy. Podstawową formą nauczania są zajęcia warsztatowe z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi pracy. Zajęcia prowadzone są przez wysokowykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, która często bazując na własnych doświadczeniach zdobytych w firmach prywatnych, pomaga w zdobyciu adekwatnej pracy - zarówno w procesie rekrutacji, jak i wykonywanych obowiązków.

Nasze szkoły są Ośrodkiem Egzaminacyjnym upoważnionym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łodzi do przeprowadzania państwowych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w części teoretycznej i praktycznej. Zdanie egzaminu państwowego jest potwierdzone dyplomem, jak również certyfikatem w języku angielskim (Europass honorowanym przez pracodawców w krajach Unii  Europejskiej.

Wymagane dokumenty przyjęcia do szkoły:

  • podanie - druk dostępny jest tutaj. Można go wydrukować, wypełnić i przynieść do sekretariatu
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej(oryginał) - matura nie jest wymagana!!!
  • 2 zdjęcia (można dostarczyć w późniejszym terminie)

 

Serdecznie zapraszamy!!